Welcome  to  Chemistry  Division  ........................ยินดีต้อนรับสู่วิชาเคมี  สาธิต มศว ปทุมวัน........................Welcome   to   Chemistry    Division......................
   

Menu Sites

 
Information About:

รายวิชา

การวิจัย

โครงการสอนปี 2552      M4  M5   M6

Information For :

บุคลากร

รางวัลและผลงาน
   
PDS Links :
  E-library

Learn Square

Mail PDS
   
Featured Site:

กระทรวงศึกษาธิการ

สสวท.

 
Quick Link :
 Search Engine:
   

 

 
 
ผศ.เทอด   แก้วคีรี  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิชาเคมี  สาธิต มศว ปทุมวัน
 

 
 

 
 
       
  สารเมลามีน  คืออะไร  (MELAMINE)  ดูรายละเอียด

เมลามีน คือ พลาสติกชนิดหนึ่งมีสารฟอร์มาลดีไฮด์เป็นส่วนประกอบ หรือที่เรารู้จักคุ้นเคยกันคือ ฟอร์มาลีน ส่วนใหญ่เมลานีนจะถูกนำมาผลิตพลาสติก จานเมลามีน ถุงพลาสติก พลาสติกสำหรับห่ออาหาร นอกจากนี้เมลามีนยังอยู่ในอุตลาหกรรมเม็ดสีเป็นหมึกพิมพ์สีเหลือง นอกจากนี้ยังนำไปทำน้ำยาดับเพลิงคุณภาพดี น้ำยาทำความสะอาด และปุ๋ย เพราะโครงสร้างของเมลามีนมีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบที่ค่อนข้างสูง  

คุณสมบัติของเมลามีนเป็นเมตาโบไลท์ของไซโรมาซีน(Cyromazineซึ่งเป็นยาฆ่าแมลงชนิดหนึ่งเมื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและพืชได้รับเข้าไปในร่างกายจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นเมลามีนได้ มีไนโตรเจน 66.67 %  คิดเป็นปริมาณโปรตีนได้ 416.66 % จัดเป็นพวก Non-Protein Nitrogen (NPN) ในสัตว์กระเพาะรวม แต่ไม่นิยมใช้เพราะการ Hydrolysis ช้าและไม่สมบูรณ์เหมือนยูเรีย ลักษณะเป็นผงสีขาว มีสูตรโครงสร้างทางเคมี C3H6 N6 (1,3,5 Triazine 2,4,6 Triamine) ละลายน้ำได้น้อย เมลามีนคุณภาพดีจะนำไปทำเม็ดพลาสติกเรียกเม็ดเลซินเมลามีน ส่วนเศษที่เหลือหรือเมลามีนที่คุณภาพเลวจะนำกลับไปทำของใช้ ซึ่งเมลานีนคุณภาพเลวนี้ขบวนการของมันไม่สมบูรณ์จึงมีราคาถูก และเกิดอนุพันธ์ของเมลามีนขึ้นหลายชนิด เรียกว่า เมลามีนอันนาล็อก ประกอบด้วย ammeline,ammelide และ cyanuric acid แม้จะเป็นอนุพันธ์ของเมลามีนแต่ก็ยังมีโปรตีนสูงถึง 224.36 %                                                

(บางตอนจากรอบรู้เรื่องเมลามีน โดย รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ  ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่มา : วารสารสาส์นไก่ & สุกร ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 เดือนกันยายน 2550)

 
       
 
 
a a a
 
 
       
 
|< << >> >| All
 
     

 
     

 

     
     
 
บทเรียนเคมี
 
 

ข้อมูลตารางธาตุ

   
   

 

 

 

บทเรียนวิชาเคมี

ผศ.มณีภรณ์ ทฤษณาวดี

ผศ.คณาภรณ์ รัศมีมารีย์

อ.พงศธร นันทธเนศ

อ.สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ

EXERCISE

สารชีวโมเลกุล

อุตสาหกรรมเคมี

เชื้อเพลิงฟอสซิล  สมดุลกรดเบส1   สมดุลกรดเบส2   ไฟฟ้าเคมี

ใบงาน LAB

 สารชีวโมเลกุล       เชื้อเพลิงฟอสซิล   สมดุลกรดเบส        ไฟฟ้าเคมี

      

 
 
 

 

 

          มหาวิทลัยศรีนครินทวิโรฒ   โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  
CONTACT  US

http://mail.satitpatumwan.ac.th/

E-mail : therd@satitpatumwan.ac.th

 
     

For the best viewing this Website, adjust the Screen Resolution to 1024 x 768 pixels
 

Copyright Reserved to Chemistry Devision of Patumwan Demonstration School of Srinakharinwirot University      

 

Last Update   21-Jan-10    by  Mr. Therd